Managen prestatie-indicatoren

Wat is een KPI
Een KPI is een 'Key Perfomance Indicator' en wordt gebruikt in het meten van resultaten van leveranciers. Binnen Commerce-hub is het mogelijk om KP...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:09 PM
Toevoegen KPI
Volg onderstaande stappen om een KPI toe te voegen aan een leverancier. Na het toevoegen van de KPI kunnen vervolgens ook scores voor de betreffende KPI vas...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:09 PM
Verwijderen KPI
Volg onderstaande stappen om een KPI toegevoegd aan een leverancier te verwijderen.   Open de leverancier waarbij je een KPI wenst te verwijderen. Klik ...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:09 PM
Bewerken KPI meta data
Metadata van een KPI betreffen de kenmerken van een KPI die de KPI nader beschrijven. Een KPI kent de volgende meta gegevens: Naam: Omschrijving: Sorte...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:09 PM
Vastleggen prestaties
Volg onderstaande stappen om een prestatie cq. score/meetwaarde vast te leggen voor een KPI:   Open de leverancier waarvoor je een prestatie wenst vast t...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:10 PM
Verwijderen prestaties
Volg onderstaande stappen om een ingevoerde meetwaarde/score te verwijderen:   Open de leverancier waarvoor je een score wenst te verwijderen. Klik op h...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:10 PM
Analyseren prestaties - KPI's
Volg onderstaande stappen om de prestaties gerelateerd aan een individuele KPI nader te analyseren:   Open de leveranier waarvan je de prestaties wenst t...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:10 PM
Analyseren prestaties - KPI categorie
Volg onderstaande stappen om de prestaties van een KPI categorie nader te analyseren:   Open de leverancier waarvan je de prestaties op KPI categorie niv...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:10 PM