Vastleggen leveranciergegevens

Aanmaken leverancier
Dit helponderwerp beschrijft de manier waarop een leverancier wordt toegevoegd aan de module 'Leveranciersmanagement'. Er zijn een aantal manieren w...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:08 PM
Bewerken leveranciergegevens
Binnen de Leveranciersmanagement module worden verschillende type leveranciergegevens onderscheiden.  Zie onderstaand een opsomming van de diverse type geg...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:08 PM
Bewerken leveranciergegevens - bewerken leverancier basisgegevens
Volg onderstaande stappen om de basisgegevens (o.a. adresgegevens, kvk nummer, website) van een leverancier te bewerken.   Open de Leveranciersmanagement...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:08 PM
Bewerken leveranciergegevens - beheren vendor managers
Vendor manager toevoegen Vendor manager verwijderen Rol vendor manager wijzigen Vendor manager toevoegen Volg onderstaande stappen om een vendor manager...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:09 PM
Bewerken leveranciergegevens - beheren leverancier contactpersonen
Toevoegen contactpersoon Verwijderen contactpersoon Wijzigen rol contactpersoon Toevoegen contactpersoon Volg onderstaande stappen om contactpersoon toe...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:09 PM
Bewerken leveranciergegevens - bewerken beheergegevens
Volg onderstaande stappen om de gegevens in het menu 'Beheer' te bewerken.   Open het menu 'Beheer'. Klik rechtsboven op 'Bewerk'...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:09 PM
Verwijderen leverancier
Volg onderstaande stappen om een leverancier te verwijderen uit de Leveranciersmanagement module.   Open het menu 'Profiel' binnen een leverancie...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:09 PM
Inactief maken leverancier
Het inactief maken van de leverancier leidt ertoe dat de leverancier nog wel zichtbaar blijft in de leveranciersmanagement module maar niet langer geselecte...
Vr, 4 Dec, 2020 om 12:09 PM