In augustus 2019 is de Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) vastgesteld. Meestal Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Doel van de richtlijn is om het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen.


Voor wie

De Richtlijn schone en energiezuinige voertuigen geldt voor alle aanbestedende diensten, te weten overheden en semi-publieke instellingen, zoals (lucht)havens, netbeheerders, omgevingsdiensten, hoger onderwijs en energiemaatschappijen. Vanaf 2 augustus 2021 moet elke aanbestedende dienst in nieuwe Europese aanbestedingen voldoen aan de vereisten uit de Richtlijn.


Hoe

De monitoring van de richtlijn zal verlopen via de aanbestedingsformulieren. Aanbestedende diensten wordt gevraagd in de aanbestedingsformulieren (veld II.2.14 of veld VI.3) aan te geven hoeveel voertuigen schoon zijn aanbesteed. 


Ter ondersteuning in het proces zal PIANOo contact opnemen wanneer een aanbestedende dienst een aankondiging van een opdracht heeft gepubliceerd waarop de Regeling van toepassing is. Daarnaast kan ze de aanbestedende dienst van verdere informatie te voorzien over de regeling mocht dat nodig zijn.


Vragen? Neem contact op met de helpdesk van PIANOo info@pianoo.nl of (070) 379 82 99.

Lees meer op de website van PIANOo: https://www.pianoo.nl/nl/sectoren/mobiliteit/eu-richtlijn-schone-voertuigen-clean-vehicles-directive