U kunt de offertes (laten) beoordelen door scores toe te kennen aan de verschillende vragen. Wanneer er meerdere beoordelaars zijn voor één vraag, zal de software een gemiddelde genereren.


De Leadbuyers heeft de mogelijkheid om die eindscore (het gemiddelde) te overschrijven. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om op basis van de input een consensus score te bepalen. Het eindoordeel wordt overschreven door de consensus score. Uiteraard blijven de scores en input van de beoordelaars inzichtelijk.


Eindoordeel overschrijven

  • U opent de tender en navigeert aan de linkerzijde naar Offertes.
  • U klikt op het tabje Offertes
  • Klik op de vraag, per offerte, waarvan u de score wilt inzien.
  • U ziet een overzicht per beoordeelde vraag en motivaties, gegeven door de evaluatoren.
  • In de tekstkolom Eindoordeel klikt u op Overschrijven en vult de definitieve evaluatie in.
  • Klik op Opslaan.