Het puntensysteem in Mercell Source-to-Contract geeft de mogelijkheid om aan alle mogelijke elementen punten toe te wijzen. De som van dit aantal punten bepaalt de totaalscore en daarmee de rangorde.


Dit betekent dat ook de prijs wordt vertaald naar een aantal punten. Hoe deze punten vervolgens worden verdeeld, is aan de inkoper. Hier dient dus nog wel een beoordelingsslag overheen te gaan.