Module - Contract Management

Dit document beschrijft hoe je kunt instellen dat gebruikers delen van een contract niet kunnen zien of wijzigen.


Achtergrond

Oplossing

Rollen en ID's

Definitie sjabloon

Voorbeelden

Achtergrond

In eerste instantie wordt de zichtbaarheid of wijzigbaarheid van een contract geregeld door de rol die iemand heeft in de werkgroep. Door toekenning van rollen en daaraan gekoppelde autorisaties wordt bepaald wat een gebruiker kan ten aanzien van een bepaald contract. Zo kan een gebruiker met de rol raadpleger veelal standaard een contract in zijn geheel in zien maar niks wijzigen. In bepaalde situaties is het wenselijk voor delen van een contract uitzonderingen op de standaardautorisaties te maken.


Oplossing

De module Contract Management beschikt over de mogelijkheid om in een contract per tab uitzonderingen aan te brengen op de vanuit de werkgroep standaard toegekende lees- en schrijfrechten. Met deze functionaliteit is het mogelijk dat een tab niet zichtbaar is of de inhoud ervan niet gewijzigd kan worden door bepaalde gebruikers.


Rollen en ID's

Bij de inrichting van de gewenste tabautorisaties zijn de ID’s van de verschillende rollen die aan gebruikers worden toegekend belangrijk. De lees- en schrijfrechten worden namelijk toegekend aan een rol. Onderstaand zie je voorbeelden van de combinatie van rollen en ID’s:

 

  • Contractmanager      (ID = 6)
  • Contracteigenaar      (ID = 9)
  • Raadpleger                (ID = 8)

 

Let op: Vraag bij een consultant van Mercell na wat de ID’s zijn van de rollen die je moet gebruiken

bij het opzetten van de tabautorisaties. Het kan zijn dat de ID’s van de rollen voor jouw organisatie afwijken van de voorbeelden.


Definitie sjabloon

Om, in aanvulling op de standaard toekenning van rollen, specifieke tabs lees- of wijzigbaar te maken dient de definitie van het sjabloon aangepast te worden. Hierbij zijn een tweetal toevoegingen van belang:

 

  • restrict=write
  • restrict=read

 

Door deze toevoegingen aan de definitie van een tab binnen een sjabloon wordt de zichtbaarheid cq. wijzigbaarheid van de tab aangepast. Zie de volgende paragraaf voor twee voorbeelden.

 


Voorbeelden

 

Voorbeeld 1

[tab]

label=Financieel

restrict=write;6

restrict=read;9

 

De contractmanager (ID 6) kan nu de tab ‘Financieel’ zien en de inhoud wijzigen. Contractbeheerders (ID 9) kunnen de tab wel inzien, maar niet wijzigen. Gebruikers met andere rollen zien de tab niet (en mogen dus ook niet wijzigen).

 

Standaard hadden raadplegers (ID 8) een leesfunctie door hun rol in de werkgroep. Door de nieuwe definitie van het sjabloon kunnen ze de tab ‘Financieel’ niet meer zien.


 

Voorbeeld 2 – gebruik van de parameter ‘all’

[tab]

label=Algemeen

restrict=write;6

restrict=read;all

 

Alle gebruikers mogen de inhoud van de tab ‘Algemeen’ lezen. Alleen de contractmanager (ID 6) mag de inhoud van de tab ‘Algemeen’ wijzigen.