Achtergrond

Toepassing van nummerreeksen


Het toevoegen en beheren van contract ID's verloopt via de Organisatie instellingen omgeving van Negometrix4. Navigeer via de knop Organisatie instellingen en vervolgens bij de Contractmanagement module naar de omgeving van 'zelf-gedefinieerde velden'. 


Achtergrond

Dit helponderwerp geeft achtergrond bij en concrete instructie voor het automatisch genereren van contract id's met behulp van nummerreeksen. Door middel van het koppelen van een nummerreeks aan het veld 'contract id' wordt bij invoer van een contract automatisch een contract id genereert. Dit contract id is veelal een opvolgend nummer, eventueel in een bepaald formaat opgezet. Bijvoorbeeld V2010-12399: ‘V2010-‘ is formaat en ‘12399’ is het opeenvolgende nummer. Indien gewenst kunnen meerdere nummerreeksen per domein worden opgezet. Dit om bijvoorbeeld per type contract een aparte reeks te kunnen definiëren.

Zie het helponderwerp Nummerreeksen voor nadere details over het definiëren van nummerreeksen.

De nummerreeks wordt door middel van het contractsjabloon gekoppeld aan het contract id. In het contractsjabloon wordt de formatting van de nummerreeks bepaald en wordt meegeven of het automatisch gegeneerde contract id overschrijfbaar is. Bij het invoeren van een contract wordt initieel de waarde 'AUTO' getoond. Bij opslag zal het contract id conform de van toepassing zijnde nummerreeks worden gegenereerd. Als overschrijving van een contract id mogelijk is, kan ook bij wijziging een nieuw nummer worden gegenereerd door 'AUTO' in het id veld te plaatsen.Toepassing van nummerreeksen

Volg onderstaande stappen om een nummerreeks in een contractsjabloon te koppelen aan het veld ‘contractid’:

 

  1. Open het contractsjabloon waarin de nummerreeks opgenomen dient te worden.
  2. Klik rechtsboven op 'Bewerk'.
  3. Om het automatisch genereren van id's te activeren, moet het sjabloon een 'autonumber' sectie bevatten. Deze sectie ziet er als volgt ui: [autonumber]. Aan een sectie kunnen onderstaande eigenschappen meegegeven worden. Deze eigenschappen bepalen de opmaak van het contract id en het feit of het mogelijk is een automatisch gegenereerde id aan te passen.
  • id=[nr_9999999] = referentie naar het id van de te gebruiken nummerreeks.
  • prefix= = tekst welke voor het nummer wordt geplaatst.
  • suffix= = tekst welke achter het nummer wordt geplaatst.
  • justify=[9] = het aantal posities waarmee het nummer wordt uitgevuld (bij justify=[5] wordt een startwaarde van 1 omgezet naar 00001.
  • overwritable=[yes|no] = staat overschrijving (eigen nummer) toe of niet.