Bekijken sjabloon

Aanmaken sjabloon

Definiëren inhoud sjabloon

Aanpassen sjabloon

Delen sjabloon

Verwijderen sjabloon


Het toevoegen en beheren van contractsjablonen verloopt via de Organisatie instellingen omgeving van Negometrix4

Navigeer via de knop Organisatie instellingen en vervolgens bij de Contractmanagement module naar de omgeving van 'Contractsjablonen'.  


Bekijken sjabloon

 1. Klik rechtsboven op het menu 'Beheer'.
 2. Klik op het menu 'Instelling'.
 3. Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
 4. Klik op het sjabloon om te openen.

Aanmaken sjabloon

 1. Open rechtsboven het menu 'Beheer'.
 2. Klik op het menu 'Instelling'.
 3. Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
 4. Klik rechtsboven op 'Voeg contractsjabloon toe'.
 5. Voer minimaal een naam in voor het sjabloon. Optioneel kunnen een label en omschrijving ingevoerd worden. Label kan worden gebruikt om sjablonen te groeperen.
 6. Vul het contractsjabloon en klik rechtsboven op 'Opslaan'.

Definiëren inhoud sjabloon

 

Een contractsjabloon kan worden opgebouwd met gebruikmaking van diverse elementen. Op hoofdlijnen is een contractsjabloon opgebouwd uit één of meerdere tab elementen. Per tab kunnen één of meerdere contractvelden worden opgenomen. Aan de velden kunnen kenmerken meegegeven worden (bijv. standaardwaarde). De beschikbare elementen worden hieronder beschreven inclusief de definitiewijze en de mogelijke kenmerken.

 

Tabs

 • Een contractsjabloon is opgebouwd uit één of meerdere tabs waarin velden zijn opgenomen.
 • Definitie: [Tab]
 • Label: via het statement 'label=....' kan aan een tab een label meegegeven worden (bijv. label=Algemeen of label=Financieel)
 • Indien gewenst kan een tab binnen een sjabloon voorzien worden van additionele autorisaties waarmee bijvoorbeeld ingesteld kan worden dat gebruikers met een bepaalde rol een bepaalde tab alleen kunnen bekijken en niet kunnen bewerken. Zie het document 'Beschrijving tab autorisaties' binnen het helponderwerp 'Ondersteunende documenten' voor details over de mogelijkheden van tab autorisaties.

 

Metavelden

 • Meta velden zijn voorgedefinieerde contractvelden waar functionaliteit aan gekoppeld is. De volgende meta velden zijn beschikbaar:
  • contractid (ID van contract)
  • cm_name (Naam van contract)
  • cm_company (Contractpartij waar contract mee afgesloten is)
  • cm_parent (Contract ouder waar contract hierarchisch onder valt)
 • Definitie: [Field] id=cm_name of id=cm_company etc.
 • Verplicht veld: via het statement 'mandatory=yes' kan meegegeven worden dat een veld verplicht is.
 • Label: via het statement 'label=....' kan aan een veld een label meegegeven worden (bijv. label=contractnaam).
 • Standaardwaarde: via het statement 'default=....' kan een standaardwaarde aan een veld worden meegegeven (bijv. default=nee).

 

Zelf-gedefinieerde velden

 • Zelf-gedefinieerde velden zijn de velden die door middel van het menu 'Zelf-gedefinieerde velden' aan uw domein zijn toegevoegd.
 • Definitie: [Field] id=000001 of id=009292
 • De overige kenmerken (verplicht, label en standaardwaarde) worden op dezelfde wijze als bij een metaveld gedefinieerd.

 

Tekst

 • Het element Tekst geeft de mogelijkheid tekst op te nemen als onderdeel van een sjabloon. Dit kan beschrijvende tekst zijn of tekst in de vorm van kopteksten om velden te organiseren.
 • Definitie: [Text]
 • text=(bijv. Kenmerken)
 • Opmaak: via het statement 'style=comment' (tekst wordt via standaardopmaak getoond) of style=header (tekst wordt getoond als koptekst) kan opmaak aan tekst meegegeven worden.

 

Bijlage upload sectie

 • Door middel van het definiëren van een bijlage upload sectie wordt in het contractsjabloon een mogelijkheid opgenomen documenten aan een contract toe te voegen.
 • Definitie: [Attachmentarea]
 • Het is mogelijk meerdere upload secties per sjabloon op te nemen. Indien dit het geval is moet een bijlage upload sectie voorzien worden van het kenmerk 'Area=...' (bijv. [Attachmentarea] Area=Overigen of [Attachmentarea] Area=Commercieel).

Aanpassen sjabloon

 1. Klik rechtsboven op 'Beheer'.
 2. Klik op het menu 'Instelling'.
 3. Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
 4. Klik op het contractsjabloon dat gewijzigd moet worden.
 5. Voer de wijzigingen door en klik rechtsboven op 'Opslaan'.

Delen sjabloon

 1. Klik rechtsboven op het menu 'Beheer'.
 2. Klik op het menu 'Instelling'.
 3. Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
 4. Open het contractsjabloon.
 5. Klik rechtsboven op 'Deel'.
 6. Selecteer met welke personen of groepen het sjabloon gedeeld wordt.
 • Gebruikers: deel met een of meerdere gebruikers.
 • Groepen: deel met een of meerdere gebruikersgroepen.
 • Domein: deel met alle gebruikers binnen de gehele organisatie.

    7. Klik linksonder op 'Voeg toe'.


Verwijderen sjabloon

 1. Klik rechtsboven op het menu 'Beheer'.
 2. Klik op het menu 'Instelling'.
 3. Klik op de tab 'Contractsjablonen'.
 4. Open het te verwijderen sjabloon.
 5. Klik rechtsboven op 'Verwijder'.