Toevoegen zelf-gedefinieerd veld

Aanpassen zelf-gedefinieerd veld

Verwijderen zelf-gedefinieerd veld


Het toevoegen en beheren van zelf-gedefinieerde velden verloopt via de 'Classic' omgeving van NegometrixPortal.

Navigeer via de knop 'Classic' naar deze omgeving.


Toevoegen zelf-gedefinieerd veld

 1. Klik rechtsboven op het menu 'Beheer'.
 2. Klik op het menu 'Instelling'.
 3. Klik op de tab 'Zelf-gedefinieerde' velden.
 4. Klik rechtsboven op 'Voeg veld toe'.
 5. Voer minimaal een naam in voor het veld en kies een veld 'Type'. De onderstaande veldtypen zijn beschikbaar.
 6. Optioneel kunnen een label, omschrijving, standaardwaarde en optiewaarden ingevoerd worden. Label kan worden gebruikt om sjablonen te groeperen. Omschrijving betreft een nadere duiding van het veld. Via het veld 'Standaardwaarde' wordt aangegeven met welke standaardwaarde het veld geladen wordt bij het aanmaken van een contract. Via het veld 'Optiewaarden' worden de gewenste keuzes voor de veldtypen picklist, multi-picklist, checkbox en radio vastgelegd.
 7. Klik rechtsboven op 'Opslaan'.

 

Veldtypen

 • Tekst: veld met vrije tekstinvoer (1 regel)
 • Tekstgebied: veld met vrij tekstinvoer (meerdere regels)
 • Getal: veld met controle op numerieke invoer.
 • Valuta: veld met controle op numerieke invoer en opmaak inclusief duizendtal scheidingsteken en 2 decimalen.
 • Checkbox: veld veld waarbij uit de getoonde opties meedere keuzes tegelijkertijd geselecteerd kunnen worden.
 • Radio: veld waarbij uit de getoonde opties maar één keuze tegelijkertijd geselecteerd kan worden.
 • Picklijst: veld waarbij uit een getoonde lijst één selectie gemaakt kan worden.
 • Multi-picklijst: veld waarbij uit een getoonde lijst meerdere selecties gemaakt kunnen worden.
 • Datum: veld waarin een datum kan worden vastgelegd.
 • Link object: veld te gebruiken om te linken naar websites (intern of extern). Het veld wordt bij contractinvoer getoond als twee elementen: URL (website adres) en label (omschrijving web adres/URL).
 • Contact: veld waarmee een contact uit het 'Adresboek' vastgelegd kan worden.
 • Formule: veld waarin op basis van een bij het veld gedefinieerde formule een waarde wordt vastgelegd.

 

Indien een omschrijving is ingevoerd bij een veld wordt dit getoond met een 'Informatie (i) icoontje' bij het veld wanneer een contract wordt opgeroepen waarin het betreffende veld is opgenomen. Door de cursor te plaatsen op het informatie (i) icoontje wordt de omschrijving vervolgens getoond.

 


Aanpassen zelf-gedefinieerd veld

 1. Klik rechtsboven op het menu 'Beheer'.
 2. Klik op het menu 'Instelling'.
 3. Klik op de tab 'Zelf-gedefinieerde velden'.
 4. Klik op het zelf-gedefinieerde veld dat gewijzigd moet worden.
 5. Klik rechtsboven op 'Bewerk'.
 6. Voer de wijzigingen door en klik vervolgens rechtsboven op 'Opslaan'.

Verwijderen zelf-gedefinieerd veld

 1. Klik rechtsboven op het menu 'Beheer'.
 2. Klik op het menu 'Instelling'.
 3. Klik op de tab 'Zelf-gedefinieerde velden'.
 4. Klik op het zelf-gedefinieerde veld dat verwijderd moet worden.
 5. Klik rechtsboven op 'Verwijder'.