Toevoegen contractbijlage

Verwijderen contractbijlage

Afschermen contractbijlage

Toevoegen contractbijlage

 1. Open binnen een contract het menu 'Bijlagen' aan de linkerkant.
 2. Klik rechtsboven op 'Upload'.
 3. Voeg een bijlage toe en selecteer de juiste rollen om de zichtbaarheid te bepalen
 4. Klik op de knop 'Bevestig'.

Verwijderen contractbijlage

 1. Open binnen het contract het menu 'Bijlagen' aan de linkerkant.
 2. Beweeg de cursor over de te verwijderen bijlage.
 3. Klik op 'Bewerk' en vervolgens rechtsonder op 'Verwijder'.
 4. De bijlage is nu verwijderd.

Afschermen contractbijlage

 1. Beweeg je cursor over de bijlage die afgeschermd moet worden.
 2. Klik op 'Bewerk'.
 3. Selecteer voor wie het bestand zichtbaar mag zijn.
 4. Klik op 'Bevestig'.