Een contract kan op twee manieren worden aangemaakt, vanuit het menu 'Gunning' of via de Contractmanagement module.


Contract aanmaken vanuit 'Gunning'

Contract aanmaken vanuit Contractmanagement module

Contract aanmaken vanuit 'Gunning'

Een contract kan direct aangemaakt worden na het toekennen van een opdracht aan een leverancier binnen de 'Sourcing & Tendering' module.

 

 1. Open de aanvraag waarin een contract wordt aangemaakt.
 2. Open het linkermenu 'Gunning' en klik op het tabblad 'Gunning'.
 3. Beweeg de cursor over de leverancier en klik op 'Toekennen'.
 4. De status van de leverancier wijzigt naar 'Toegekend'.
 5. Beweeg de cursor nogmaals over de leverancier en klik op 'Maak contract'.
 6. Voer de gegevens in van het contract, kies voor een sjabloon en dossier waar het contract in opgeslagen wordt. Klik op 'Verder'.
 7. Zoek het bedrijf op of klik op 'Nieuw bedrijf' indien het een nieuw bedrijf betreft. Klik op 'Verder'.
 8. De pagina leidt nu door naar de Contractmanagement module.
 9. Voer de gegevens van het contract in en klik rechtsboven op 'Bewaar'.

Contract aanmaken vanuit Contractmanagement module

 1. Open de Contractmanagement module.
 2. Klik rechtsboven op 'Nieuw'.
 3. Voer een naam in van het contract.
 4. Klik op het drop-down menu om één van de aanwezige contractsjablonen te selecteren. Klik rechtsonder op 'Verder'.
 5. Klik op het drop-down menu om één van de aanwezige dossiers te selecteren. Klik rechtsonder op 'Verder'.
 6. Klik op de groene knop 'Bevestig'.

 

Het contract is aangemaakt en kan verder ingevuld worden.

 

 1. Klik bij het veld 'Leverancier' op 'Kies' om een bestaande leverancier te zoeken of om een nieuwe leverancier aan te maken.
 2. Klik op de knop 'Nieuw bedrijf' om een nieuwe leverancier toe te voegen.
 3. Voer in het venster dat verschijnt de gewenste leveranciersgegevens in. Voer minimaal de rood gemarkeerde velden in.
 4. Klik op de knop 'Bevestig' om de leverancier aan te maken en toe te voegen aan het contract.
 5. Vul in de verschillende tabs minimaal de verplichte (rood gemarkeerde) velden in.
 6. Klik rechtsboven op 'Bewaar'.