Volg onderstaande stappen om een prestatie cq. score/meetwaarde vast te leggen voor een KPI:

 

  1. Open de leverancier waarvoor je een prestatie wenst vast te leggen.
  2. Klik op het menu 'KPI'. 
  3. Plaats je cursor op de KPI waarvoor je een prestatie wenst vast te leggen.
  4. Klik op de knop ‘Nieuwe KPI score’.
  5. Voer een beoordeling in, een datum en optioneel een opmerking.
  6. Klik ‘Voeg toe’.