Toevoegen contactpersoon

Verwijderen contactpersoon

Wijzigen rol contactpersoon

Toevoegen contactpersoon

Volg onderstaande stappen om contactpersoon toe te voegen.

 

  1. Klik op de naam van de leverancier om het profiel te openen.
  2. Klik in het linkermenu op 'Contactpersonen'.
  3. Klik rechtsboven op 'Nieuw'.
  4. Voer het e-mailadres in.
  5. Selecteer de gewenste rol.
  6. Klik op 'Bevestig'.

Wijzigen rol contactpersoon

Volg onderstaande stappen om de rol van een contactpersoon te wijzigen.

 

  1. Klik op de contactpersoon.
  2. Kies voor de optie 'Verander rol in Lid' of 'Verander rol in Beheerder'.

Op dit moment leidt het aanpassen van de rol nog niet tot een wijziging in de rechten van een contactpersoon. 


Verwijderen contactpersoon

 

Volg onderstaande stappen om een contactpersoon te verwijderen.

 

  1. Klik op de contactpersoon.
  2. Kies voor de optie 'Verwijder'.