Binnen de Leveranciersmanagement module worden verschillende type leveranciergegevens onderscheiden. 

Zie onderstaand een opsomming van de diverse type gegevens.

Klik op een van de onderwerpen om meer informatie te verkrijgen over het wijzigen van de betreffende gegevens. 


Leverancier basisgegevens (o.a. adresgegevens, website, telefoonnummer)

Leverancier vendor managers (interne stakeholders)

Leverancier contactpersonen

Leverancier beheergegevens (o.a. status, e-mail domein)